Τεχνολογίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο εξοπλισμός του Ι. Κ.Τ.Ε.Ο Πατρών περιλαμβάνει μηχανήματα, ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και υπολογιστές με το κατάλληλο λογισμικό. Όλα είναι συμβατά με τις αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και με τις εσωτερικές διαδικασίες ευρωπαϊκής πιστοποίησης (ISO/IEC17020) του δικτύου της AUTOVISION.

Υπάρχει ένας κεντρικός ηλ. Υπολογιστής ο οποίος εξυπηρετεί τις αυτόματες γραμμές ελέγχου. Ο κεντρικός υπολογιστής είναι διασυνδεδεμένος με την κεντρική μονάδα διαχείρισης κάθε αυτόματης γραμμής (ΚΜΔΑΓ). Στον κεντρικό υπολογιστή έχει εγκατασταθεί το εξειδικευμένο λογισμικό PHILAUTO, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας GIEGNET. Το σύστημα πληροφορικής είναι εντελώς ανοιχτό (δίκτυο Ethernet), και ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΤΕΟ.

Η συλλογή των δεδομένων από τα μηχανήματα γίνεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Είτε μέσω RS 232 σύνδεσης του κάθε μηχανήματος με το δίκτυο, είτε μέσω ενός φορητού Η/Υ χειρός στον οποίο μεταφέρονται τα δεδομένα κάθε συσκευής μέτρησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων εκδίδονται χωρίς καμία ανθρώπινη μεσολάβηση, έτσι ώστε ν’ αποκλείεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πραγματικών ευρημάτων του ελέγχου, κι εκτυπώνονται στο ειδικό υδατογραφημένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.