Τεχνικός Έλεγχος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τεχνικός έλεγχος αφορά τα υποσυστήματα εκείνα του οχήματος που σχετίζονται με την ασφάλεια αφ’ ενός, και με την προστασία του περιβάλλοντος αφ’ ετέρου. Για τον σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί 2 ολοκληρωμένες πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου οι οποίες διασφαλίζουν την απόλυτη αξιοπιστία των πραγματοποιούμενων μετρήσεων. Ο εξοπλισμός της κάθε γραμμής στο Ι. Κ.Τ.Ε.Ο Πατρών ενσωματώνει την πλέον προηγμένη τεχνολογία διεθνώς, και σε συνδυασμό με το εξελιγμένο λογισμικό διαχείρισης τεχνικού ελέγχου δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους αυτοκινητιστές.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μηχανήματα, ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και υπολογιστές με το κατάλληλο λογισμικό. Όλα είναι συμβατά με τις αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και με τις εσωτερικές διαδικασίες ευρωπαϊκής πιστοποίησης (ISO/IEC17020) του δικτύου της AUTOVISION.

Έλεγχος Δικύκλων (Moto)

Ο έλεγχος των δικύκλων (moto) γίνεται, προκειμένου να βεβαιώσει ένας ανεξάρτητος φορέας, πιστοποιημένος από το κράτος, αν το δίκυκλο πληροί τους ελάχιστους κανόνες ασφαλείας, δεν μολύνει το περιβάλλον και δεν προκαλεί ηχορρύπανση.

Ο θεσμός αυτός, αν και προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία, δεν έχει προλάβει να εφαρμοστεί ακόμα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Βέβαια, στις χώρες του Νότου, όπου τα δίκυκλα είναι πολλά, ο θεσμός εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται μόνο σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αφού κανένα Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν έχει προμηθευτεί ακόμα τις απαραίτητες αυτόματες γραμμές ελέγχου,  προκειμένου να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως αυτοί προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

Ο έλεγχος των δικύκλων θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2012.