Διαδικασία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Ι. Κ.Τ.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ

 • Στάδιο 1

Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού κι εξωτερικού του οχήματος

 • Στάδιο 2

Μέτρηση ρύπων

 1. Ανάλυση καυσαερίων βενζίνης
 2. Μέτρηση θολερότητας πετρελαίου
 • Στάδιο 3

 1. Συγκλισιομέτρηση
 2. Ζύγιση /Αναρτησιομέτρηση
 3. Μέτρηση απόδοσης φρένων
 4. Φωτομέτρηση
 • Στάδιο 4

 1. Έλεγχος τζόγων
 2. Οπτικός έλεγχος στο κάτω μέρος του οχήματος

Η όλη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί περίπου 30’. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλονται στο ΥΜΕ μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα εκτυπώνονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου κι ενημερώνεται ο πελάτης απ’ ευθείας από τον τεχνικό που διενήργησε τον έλεγχο για την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου του.